Štampane kockice za slagalicu
Autor Štampane kockice za slagalicu
May 09, 2020

Potrebne zalihe:

Prvi korak: Formatiranje dizajna

1. Ubacite fajl u Silhouette Studio®. Formatirajte stranicu za Print & Cut projekat: Podesite veličinu materijala - mi smo koristili papir veličine 21 x 27cm - uključite registracione markere. Razgrupišite dizajn, pošto ćemo seći svaki blok na zasebnom listu papira. Proverite da li vam je blok unutar granica sečenja.

2. Ubacite foliju, samolepljivi papir ili karton u printer. Proverite u Print Preview da li vam fajl izgleda kako treba i ištampajte blokove. 

3. Kada su ištampati, odlepite zadnji zaštitni sloj folije ili samolepljivog papira i zalepite lepljivu stranu na karton, počevši od gornjeg levog ugla kartona. Ubacite karton u SIlhouette mašinu za sečenje. Podesite parametre u softveru za sečenje kartona, ali povećajte dubinu noža za 1, pošto imamo dodatni sloj folije ili papira. Proverite da li sečete samo spoljašnje ivice i ivice za bigovanje. 

4. Ponovite ove korake za sve blokove

Drugi korak: Sklopite vaše blokove

1. Kada su vam blokovi isčeni, sklonite ih sa samolepljive podloge za sečenje. Uklonite višak materijala. 

2. Savijte karton na isprekidanim linijama svakog bloka. 

3. Lepkom zalepite kutiju. 

Vaša slagalica je spremna za igru!