011/440 74 00 info@zemljahobija.com Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 dinara
Zemlja Hobija

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Difol d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.zemljahobija.com

 

                                   O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.zemljahobija.com obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Difol d.o.o., Beograd-Zemun, Svetozara Papića 21, mat.br. 17347195, PIB: 100099122, Tel.: +38113114565,  www.zemljahobija.com, adresa za izjavljivanje reklamacije je: info@zemljahobija.com

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.zemljahobija.com

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.zemljahobija.com smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.zemljahobija.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- kupljenu robu isporučujemo u roku definisanom u prijemu porudžbine putem kurirske službe AKS, na način kako je to definisano ovde .

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.zemljahobija.com

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.zemljahobija.com može platiti uplatnicom za fizička lica,odnosno profakturom za pravna lica;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde .

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde .

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde .

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde .

- reklamacioni list možete preuzeti ovde .

Niste ulogovani

Da biste dodali proizvod u listu želja,

Ulogujte se